Altan
Kırmızı ve kızarık gibi manası olan AL ve diğer adı ..
Abad
Kökeni Farsçadır. Yaşadıklarından mutlu olan, sevinçl..
Abaka han
  İsmin kökeni Türkçedir. ilhanlı hükümd..
Abay
 Beceri anlamında kullanılan Abay adı  ..
Abaza
 Kuzeybatıdan Kafkasya' da yaşayan müsl..
Abbad
Söz dinleyen anlamında kullanılan bu isimin güze..
Abbas
 Sert , çatık kaşlı (kimse) anlamında olan..
Abd
Kul, köle, insan, hizmetçi anlamını taşıyan bu..
Abdar
Taze , sulu , parlak ,sağlam vücut, zarif, su vere..
Abdi
Kulluk, kölelik anlamını taşıyan bu isim  ..
Abdullah
 Allah'ın kulu anlamına gelmektedir. Gün..
Abdurrahman
Rahmet sahibi olan anlamındadır.RAHMAN; dünyada her canl..
Abdulrauf
Çok şefkatli, çok merhametli,esirgeyen anlamında..
Abdulssabur
 Allah' ın güzel isimlerinden biri olan A..
Abdüddar
Hak edeni hüsrana uğratan, hikmetiyle zararlı şe..
Abdülali
Yüce, ulu, şan, şeref sahibi (kimse) anlamında k..
Abdülalim
 En iyi bilen (Allahı'ın kulu ) anlamınd..
Abdülazim
Yüce, büyük , ulu anlamını taşır.Bu isme örn..
Abdülaziz
 Büyük, ulu ve aziz olan (Allah'ın kulu) anlamı..
Abdülbaki
Ebedi, sonsuz olan ve ölmenin kendisi için söz ko..
Abdülcebbar
Zorlayıcı güce sahip olan ceredici, zorlayıcı, ..
Abdülcelil
Büyük, ulu, yüce (Allah' ın kulu ) anlamınd..
Abdülcemal
 Güzellikleri kendinde toplayan (Allah' ı..
Abdülcevat
 Cömert olan (Allah'ın kulu ) anlamındad..
Abdülfettah
 Üstün gelmiş, zafer kazanmış (Allah' ..
Abdülgaffar
Başında abd takısı olmadan kullanılmayan bu öz..
Abdülgaffur
Başında abd takısı olmadan kullanılamayan bu g..
Abdülgani
Varlıklı, zengin, cömert, bol, doygun olan (Allah'ın..
Abdülhak
 Varlığı hiç değişmeyen hak ve gerçek olan (Alla..
Abdülhalim
 Doğası yavaş olan, yumuşak huylu, hikmetli..
Abdülhamid
 Bütün varlığın dili ile övülmüş hamdo..
Abdülkadir
 Tükenmek bilmeyen kuvvet sahibi olan (Allah&#..
Abdülkerim
Kerimi çok olan, cömert ,aziz  ve celil anlamında ku..
Abdüllatif
Güzel, hoş, nazik,yumuşak olan bütün olayların..
Abdülmacid
Şanı keremi bol olan (Allah' ın kulu) anlamı..
Abdülmalik
 Herşeyin mülkiyetine  sahib olan (Allah..
Abdülmecid
 Şanı, onuru ve şanı yüksek olan (Allah..
Abdülmennan
İhsan ve lutuf sahibi olan , ihsanı çok ve lutufu..
Abdüssamed
Kimseye ve hiç birşeye muhtaç olmayan (Allah'..
Abdülsselam
Rahatlık, barış, selamete çıkan (Allah ' ı..
Abdülsettar
Günahları örten, gizleyen (Allah' ın kulu) anlamınd..
Aber
 Hz. Nuh' un erkek torunu anlamındadır. ..
Abgun
Mavi renk,  gök anlamında kullanılan bu ismi..
Abher
 Nergis çiçeği, yasemin ve zerrin çiceği k..
Abılay han
 Orta cüz Kazak hanı olarak bilinir. Bu isime..
Abiz
 Büyük dalga, kaynak ve su yolu anlamını ta..
Abid
Allah' a çok ibadet eden , çok ibadet ibadet e..
Abide
Osmanlıda yazılışı (a'bide olarak geçer).a..
Abuzer
Altın suyu, altınsuyu gibi parlak ve ihtişamlı a..
Abuzettin
Din yolunda hızlı giden, çabuk giden anlamında k..
Aca
Amca, abla, anaanne, nine, büyük anlamında kullan..
Acar
Bu isimin pek çok manası vardır. Gözü pek, atı..
Acarman
Çevik, becerikli, girişken (kimse) anlamında kullanılır..
Aclan
Telaşlı, hızlı, çabuk anlamında kullanılan bu..
Acun
 Arapça kökenli bu isim günümüzde ender bu..
Acunal
Dünya' ya yayılan, dünyayı fetheden, dünyay..
Acunalp
Herhangi bir alanda ün kazanmış kişi, yiğit . Anlamınd..
Acunman
Dünyaca tanınmış, ünlü anlamında kullanılmak..
Adahan
Adanın hükümdarı, adanın yöneticisi anlamında..
Adal
Osmanlı Devletin' de bu isim (a'dal) olarak..
Adalettin
 Dinin adaleti anlamında kullanılmaktadır. A..
Adem
İnsan, insan oğlu, adam  gibi anlamlarının ..
Adil
Hakka uygun haklı, doğruluktan şaşmayan, adaletl..
Adilhan
Eşit, doğru, adaletti davranan yönetici anlamınd..
Adnan
 Bir yere yerleşip orada ikamet eden, mukim anlamında..
Affan
Kötü şeylerden iradeysiyle kaçınan temiz (kimse) anlam..
Afgan
 Afganistan halkından veya  afganistan so..
Afşin
Zırh; Silah anlamını taşıyan bu isim ayrıca Ka..
Agah
Bilir, bilgili, haberli,  vakıf olmuş, öngö..
Ağar
Ağır, yavaş, sadık, net tavırlı, samimi (kimse..
Ahad
 Bir, birey, kişi, kimse anlamında kullanıla..
Ahfeş
 Küçük gözlü, zayıf bakışlı, geceleri ..
Ahid
Bir şeyin yerine getirilmesini emretmek, söz verme..
Ahmer
Kızıl, kırmızı gibi anlamı bululmaktadır...
Ahver
Arapça kökenli olan bu isim güzel gözlü, zeki, ..
Ahmet
Övülmeye değer, beğenilmiş, Allah' a şükr..
Akabe
Sarp geçit, çıkılması zor olan yokuş, tehlikel..
Akad
 Doğruluyla, dürüstlüğüyle tanınmış (k..
Akalın
Alnı açık, dürüst, suçu olmayan,onurlu (kimse)..
Akansel
 Akarsu, uzun mesafeler geçerek denize dökül..
Akar
Kira verilerek gelir getiren ev, dükkan, tarla, bağ vs.gib..
Akasoy
 Sevilen, saygı gören soydan gelen (kimse) an..
Akbatu
Türkçe kökenli olan bu isimin anlamı cesur, yiğ..
Akcebe
 Bu isimin anlamı  beyaz zırh sahibi, cesur, kah..
Akgün
Beyaz ,aydınlık, temiz, mutlu ve sevinçli gün an..
Akhan
 Dürüst, temiz,saf hakan anlamında kullanıl..
Akalp
Doğruyla, dürüstlüğü ve şefaflığı ile tanınan (ki..
Akıman
 Cömertliği, eliaçıklığı ile tanınan (k..
Akın
Kalabalık bir şeyin arkası kesilmeyen bir geliş ..
Akıncı
Düşman ülkesine akın yapan savaşçı, keşif, y..
Akıntan
 Tan yeri ağarırken yapılan akın anlamında..
Akif
 Bir olayda sebat eden ,ibadet eden, direnen gibi anlam..
Akil
Aklı başında, aklı selim, aklı başında olan a..
Akman
Bozulmamış, saf, temiz, beyaz anlamının dışın..
Aksın
Temizsin ,doğrusun, dürüst ve beyazsın anlamınd..
Aksoy
Temiz, saf, doğru soydan gelen (kimse) anlamında kullanıl..
Aksungur
 Eski Türk büyüklerine verilen nam. anlamın..
Akşit
Nur, aydınlık, kutlu, uğurlu anlamını taşıyan..
Aktay
Beyaz tay anlamında kullanılmaktadır. Bu isime Fariseddin..
Aktaç
Beyaz taç  anlamında kullanılmaktadır.  ..
Aktan
Aydınlık mehtaplı gece anlamının dışında par..
Aktar
Anadolu' da iğne, iplik, baharat,  güzel ..
Aktaş
 Mermer, kireç taşı anlamında kullanılmakt..
Aktekin
Parlak, görkemli, temiz huylu (kimse) anlamında ku..
Akyol
 Doğru, dürüst, temiz yol, hak yolu anlamın..
Alaattin
 Dinin yücesi, büyüğü ve dinin yüceltmek ..
Alatay
Derisinde benekleri olan tay, at anlamında kullanılmaktad..
Alemdar
Saltanat sancağını yada bir askeri birliğinin ba..
Algın
Güçlü, iyi, sıcakkanlı, sevimli gibi anlamları..
Ali
Büyük, yüce, meşhur gibi anlamları bulunan Ali ..
Alican
 Ali ve Can isiminin birleşmesiyle meydana gelmiştir...
Alim
 Okumuş, bilgin, sonsuz ilim sahibi anlamında..
Aliyar
Yar, dost, sevgili, alinin dostu, yüce dost anlamı..
Alkım
Gökkuşağı anlamında kullanılmaktadır. Bu isim..
Alkın
Sevdalı, aşık, vurgun gibi anlamları bulunan bu ..
Alp
 Türkçe kökenli  bu isim eski Türklerd..
Alparslan
 Aslan gibi güçlü kuvvetli yiğit, kahraman ..
Alpay
 Cesur, yiğit (kimse) anlamında kullanılmakt..
Alper
 Yiğit, kahraman erkek anlamında kullanılmak..
Alperen
Alp ve eren isimlerinin birleşmesiyle oluşmaktadı..
Alpertunga
Türk destan kahramanı Alp Er Tunga ( efsanevi bir ..
Alpgiray
Yiğit, hükümdar anlamında kullanılmaktadır..
Alphan
Yiğit, hükümdar anlamında kullanılmaktadır. Bu..
Alpkan
 Yiğit soydan gelen anlamında kullanılmaktad..
Alpkın
Keskin kılıç anlamında kullanılmaktadır...
Alpman
Yiğit, cesur, kahraman kişi anlamanında kullanıl..
Alpsoy
 Yiğit, kahraman soydan gelen kimse anlamında..
Alptekin
 Alp ve Tekin isimlerinin birleşmesiyle meydan..
Altay
Altay dağları bölgesinde yaşayan Türklerin gene..
Altuğ
İsim al ve tuğ nun birleşmesiyle oluşmuştur. Al..
Altunay
Ay' ın san renkli hali anlamına gelmektedir. ..
Altuner
Değeri olan veya değeri yüksek olan (kimse) anlam..
Altunhan
  Türklerin Çin' de hüküm süren Türk-Moğol h..
Anıl
Hatırlanan, meşhur, ünlü gibi anlamları bulunan..
Araf
İslam dinine göre cennet ile cehennem arasındaki ..
Aral
Birbirine yakın adaların oluşturduğu topluluk, t..
Aras
 Kalın yün, at kılı anlamında kullanılmak..
Arda
Hükümdar veya kumandan asası, İşaret olarak yer..
Aref
Arapça köken bu isim, pek maruf, çok bilen, arif,..
Arel
Temiz, dürüst, iffetli, namuslu kimse anlamında k..
Argu
 İki dağ arasındaki uçurum anlamında kulla..
Argun
 Zayıf, güçsüz, dermansız kimse anlamında..
Argün
Temiz, aydınlık gün anlamında kullanılmaktadır..
Arhan
Üstün nitelikli, gururlu bakan anlamına gelen bu isim Tü..
Arıcan
Temiz, doğru (kimse) anlamında kullanılmaktadır...
Arıç
 Barış, asayiş gibi anlamı anlamaları bulu..
Arif
 Bilen, tanıyan halden anlayan, vakıf ve aşi..
Arkan
Temiz, üstün, galip gibi anlamlarının yanında a..
Arman
 Dürüst, doğru (kimse) gibi anlamalarının ..
Arslan
 Cesur adam, bahadır anlamlamlarının yanınd..
Artaç
 Bu isimi iki heceye ayırarak incelersek ar: utanma du..
Asil
Kendi kendine hareket eden, soyu belli olan gibi anl..
Aslan
 Gürbüz, cesur (kimse), Türkler' in güçlü ins..
Ata
Soyun geçmişte yaşamış ferdi, baba, dedelerden ..
Ataberk
 Selçuklu  devletinde şehzadelerin terbi..
Atabey
 Eski Türk devletlerinde, özellikle Selçuklu..
Atacan
 Ata ile can isimlerinin birleşmesiyle oluşmu..
Atahan
 Kökeni Türkçe olup, han soyundan gelen soyl..
Atakan
 Atasının kanını taşıyan atasının kanı..
Atalay
 Kolaylıkla ileriye atılan, cesur (kimse) anl..
Ataman
 Rus kazakların başbuğuna verilen ünvan ayr..
Atanur
 Atasından aldığı nuru taşıyan (kimse) an..
Atasoy
İlkel toplumlarda, boyları oluşturan bireylerin k..
Atay
 Ünlü, soylu, tanınmış (kimse) anlamını ..
Ateş
 Yanıcı cisimlerin tutuşmasıyla beliren ıs..
Atıf
Merhamet sahibi, acıyan (kimse) anlamında bulunan ..
Atıl
Girişken ol, ilerlemek için çaba göster; hızla ..
Atılgan
Bıkmadan usanmadan, yılmadan tüm güçlüklerle s..
Atilla
Büyük, ünlü, babacık, savaşçı,fatih anlamala..
Atlıhan
 Ata binmiş süvari, asker anlamını taşıma..
Avni
 Yardımcı, yardım eden (kimse) anlamında ku..
Aybars
 Bu isim ay gibi parlak pars gibi yırtıcı an..
Ayberk
Ay ve berk' in anlamı olan şimşek birleşimin..
Aydemir
 Ay ve demir in birleşiminden ortaya çıkmı..
Aygün
 Ay ve gün kelimlerinin birleşiminden oluşan..
Ayhan
Ay sahibi ay hakimi anlamında kullanılmaktadır. T..
Aykan
 Bu isimde Ay ve kan kelimlerinin birleşinden ..
Aykut
 Kutlu ay, armağan, hediye,ödül gibi anlamla..
Aytaç
 Bu isim ay ve taç kelimelerinin birleşiminde..
Aytek
Ay gibi parlak ve ay gibi tek, eşsiz,  biricik..
Aytekin
Türkçe bir isim olan bu güzel isim ay şehzadesi,..
Aytunç
Ay gibi güzel ve parlak tunç gibi güçlü ve sağ..
Azer
Ateş anlamına gelen bu isimin diğer anlamlarıda ..
Azim
 Allah' ın 99 isminden biri olan bu güzel..
Aziz
El- aziz  isminin islamiyette önemli bi yeri v..
Azmi
 Azimli, kararlı, niyetli gibi anlamlarının ..
Adel
 Bu isim günümüzde popüler isimler arasınd..
Ahsen
 Bu isim islam dini açısından önemli bir ye..
Atınç
Atınç isminin anlamı; atılgan ve hırslı'dır. Tür..
Atlas
Üstü ipek, altı pamuk olan kumaş, büyük harita, okyanu..
Abidin
Hz. Ali’nin torunlarından biri, ibadet edenlerin ziyneti...
Abdülvasi
Vasi’nin kulu.Genişlik sahibi ve müsade edici, darlık, ..
Asrın
Bu asıra ait, bu devire uygun olandır. Bu isim erkeklerde ..
belugabahis betpark betpas betist betist giriş