Aksungur İsminin Anlamı

Aksungur isminin anlamı nedir
Toplamda 8 harften oluşan ve Erkek İsimlerinde bulunan Aksungur isminin anlamı:
 Eski Türk büyüklerine verilen nam. anlamında kullanılan bu isim ayrıca doğan türünden bir av kuşu anlamında kullanılmaktadır. Bu isime  Orta  Asya' dan ilk gelen akıncı beylerinden  büyük kumandan Serdar-ı Azam Kaşimüddevle AKSUNGUR ' u ( Büyük Selçuklu İmparatorluğunda Halep valiliği yapmış, İran Fatimıleriyle büyük bir mücadeleye girmiş, Musul - Trablusgarb seferelerini zaferle bitirmiş büyük Türk ve İslam kumandanıdır.) örnek olarak gösterebiliriz.
 

Aksungur İsim Analizi

Aksungur isminin Pisagor'un hesabına göre nümerolojik isim analizi.
Sınırları zorlayabilen, mücadeleci, istikrarlı büyüme gösterebilen, kendinden emin.