Veli
 Arapça kökenli bu güzel isim Kur' an-ı..
Volkan
 Fransız kökenli bu isim günümüzde popüle..
Vahap
Arapça kökenli bu isim son günlerde popüler isim..
Vedat
Arapça kökenli bu isim günümüzde popüler isiml..
Vural
Türkçe kökenli bu isim geçmişte ve günümüzde..
Veysel
Kurt anlamına gelen Üveys isminden türemiş bir isimdir. ..